Afmetingen Tennisbaan

De afmetingen

Tennisveld afmetingen

Een tennisbaan dient rechthoekig te zijn. Het heeft een lengte van 23,77 meter (= 78 feet).

Een enkel tennisveld heeft een breedte van 8,23 meter (= 27 feet). Een dubbel tennisveld is 10,97 meter (36 feet) breed.

Het tennisveld is in het midden in 2 verdeeld door een tennisnet, die wordt via een kabel aan 2 tennis netpalen opgehangen. De hoogte van een tennisnet is 1,07 meter (= 3,5 feet) aan de tennis netpalen en 0,91 meter (= 3 feet) in het midden.

Het tennisnet wordt in het midden naar beneden getrokken via een tennis middenband die in de grond verankerd is via een grondanker. Het tennisnet moet zodanig opgehangen zijn dat het volledig de vrije ruimte tussen de 2 tennis netpalen opvult. Het tennisnet dient fijnmazig te zijn opdat de tennisbal er niet doorheen kan tijdens het tennissen.

Precieze afmetingen

Voor dubbel tennisvelden moeten beide tennis netpalen 0,91 meter (= 3 feet) langs de weerszijden buiten het dubbelveld staan.

- Voor enkelspelen waarbij een enkelspelnet wordt gebruikt, dienen de netpalen langs weerszijden 0,91 meter (= 3 feet) buiten het enkelspelveld staan.

Indien een tennisnet voor dubbelspel wordt gebruikt, dient het tennisnet op een hoogte van 1,07 m (= 3,5 feet) langs weerszijden te worden ondersteund door twee enkelspelpaaltjes die 0,91 meter (= 3 feet) buiten het enkelspelveld moeten staan.

De diameter van respectievelijk een tennis netpaal en een enkelspelpaaltje mogen niet langer zijn dan 15,0 cm resp. 7,5 cm. Ze mogen beiden niet meer dan 2,5 cm boven het bovenste gedeelte van de tennis netrand uitsteken.


De lijnen van een tennisveld

De achterste lijn aan elke kant van het tennisveld heet de baseline of de achterlijn. De lijnen aan de zijkanten heten de zijlijnen.

Op elk speelhelft ligt de servicelijn evenwijdig met het tennisnet en situeert zich tussen de 2 zijlijnen van het enkelspel. De servicelijn ligt op 6,40 m (= 21 feet) van het tennisnet.

Langs weerszijden van het tennisnet moet de oppervlakte tussen de service- of opslaglijn en het tennisnet door de midden opslaglijn in twee gelijke delen worden verdeeld. Zo ontstaan de servicevakken.

De baseline wordt in twee verdeeld door een middenmerk van 10 cm (4 duim) dat binnen het speelveld en evenwijdig met de zijlijnen voor het enkelspel wordt getrokken. De midden opslaglijn en het middenmerk moeten 5,0 cm (= 2 duim) breed zijn.

De andere lijnen van de tennisbaan moeten tussen 2,5 (= 1 duim) en 5,0 cm (= 2 duim) breed zijn. De baseline mag niet breder zijn dan 10 cm (= 4 duim). Alle lijnen van het tennisveld dienen dezelfde kleur te hebben, die duidelijk contrasteert met het speeloppervlak.

Enkele populaire producten: