Afmetingen tennisbaan | enkel en dubbel

afmetingen tennisbaan

lengte breedte tennisveld

Overzicht tennisclub producten

Tennisveld afmetingen

 • Een tennisbaan dient rechthoekig te zijn
 • Het heeft een lengte van 23,77 meter (= 78 feet).
 • Een enkel tennisveld heeft een breedte van 8,23 meter (= 27 feet)
 • Een dubbel tennisveld is 10,97 meter (36 feet) breed.
 • Het tennisveld is in het midden in 2 verdeeld door een tennisnet.
 • Die wordt via een kabel aan 2 tennis netpalen opgehangen.
 • De hoogte van een tennisnet is 1,07 meter (= 3,5 feet) aan de tennis netpalen.
 • En 0,91 meter (= 3 feet) in het midden.
 • Het tennisnet wordt in het midden naar beneden getrokken via een tennis middenband.
 • Die in de grond verankerd is via een grondanker.
 • Het tennisnet moet zodanig opgehangen zijn dat het volledig de vrije ruimte tussen de 2 tennis netpalen opvult.
 • Het tennisnet dient fijnmazig te zijn opdat de tennisbal er niet doorheen kan tijdens het tennissen.
 • Bestel uw tennisnetten hier.lengte tennisbaan lengte tennisveld lengte tenniscourt lengte tennisvelden

Precieze afmetingen

 • Voor dubbel tennisvelden moeten beide tennis netpalen 0,91 meter (= 3 feet) langs de weerszijden buiten het dubbelveld staan.
 • Voor enkelspelen waarbij een enkelspelnet wordt gebruikt, dienen de netpalen langs weerszijden 0,91 meter (= 3 feet) buiten het enkelspelveld staan.
 • Indien een tennisnet voor dubbelspel wordt gebruikt, dient het tennisnet op een hoogte van 1,07 m (= 3,5 feet) langs weerszijden te worden ondersteund door twee enkelspelpaaltjes
 • Die 0,91 meter (= 3 feet) buiten het enkelspelveld moeten staan.
 • De diameter van respectievelijk een tennis netpaal en een enkelspelpaaltje mogen niet langer zijn dan 15,0 cm resp. 7,5 cm
 • Ze mogen beiden niet meer dan 2,5 cm boven het bovenste gedeelte van de tennis netrand uitsteken.

Lijnen van een tennisveld

 • De achterste lijn aan elke kant van het tennisveld heet de baseline of de achterlijn.
 • De lijnen aan de zijkanten heten de zijlijnen.
 • Op elk speelhelft ligt de servicelijn evenwijdig met het tennisnet en situeert zich tussen de 2 zijlijnen van het enkelspel.
 • De servicelijn ligt op 6,40 m (= 21 feet) van het tennisnet.
 • Langs weerszijden van het tennisnet moet de oppervlakte tussen de service- of opslaglijn en het tennisnet door de midden opslaglijn in twee gelijke delen worden verdeeld.
 • Zo ontstaan de servicevakken.
 • De baseline wordt in twee verdeeld door een middenmerk van 10 cm (4 duim) dat binnen het speelveld en evenwijdig met de zijlijnen voor het enkelspel wordt getrokken.
 • De midden opslaglijn en het middenmerk moeten 5,0 cm (= 2 duim) breed zijn.
 • De andere lijnen van de tennisbaan moeten tussen 2,5 (= 1 duim) en 5,0 cm (= 2 duim) breed zijn. De baseline mag niet breder zijn dan 10 cm (= 4 duim).
 • Alle lijnen van het tennisveld dienen dezelfde kleur te hebben, die duidelijk contrasteert met het speeloppervlak.


tennisbaan tennisveld tenniscourts tennisvelden

Overzicht Club ProductenLees ook: